www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กตัวซี

 

HOTLINE :โทร. 

 

เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ ไม่มีตัวเบา ไม่มีขาเตี้ยหน้าแคบเราไม่ทำ

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

 

 

สั่งสินค้า ถามราคา สงสัย อยากรู้ อยากถาม ต่อราคา สั่งซื้อ โทรมาได้เลย

ใบเสนอราคาWWW.ตัวซี.COM

 

 

 

     

ใบเสนอราคาเหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 

.....................................................................................................................

ราคา/เส้น ขายยกมัด

.....................................

ราคา/เส้น

ขายยกมัด

.....................................

ราคา/เส้น

ขายยกมัด

.....................................

ตัวซี 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซี 75x45x15มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น  

หนา 1.6มม.

น้ำหนัก 11.0 Kg.D

1มัด มี 100 เส้น

/เส้น  

หนา 2.0มม.

น้ำหนัก 15.6 Kg.S

1มัด มี 100 เส้น

/เส้น  

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 17.5 Kg.M

1มัด มี 100 เส้น

ตัวซี 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.  www.ตัวซี.com.

ตัวซี 100มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น     

หนา 1.6มม.

น้ำหนัก 14 Kg.D

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น      

หนา 2.0มม.

น้ำหนัก 19.5 Kg.S

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น        หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 21.5 Kg.M

1มัด มี 80 เส้น

ตัวซี4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซี 100x50x20มิล  มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    

หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 30.0 Kg.

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น   

หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 37.5 Kg.

1มัด มี 80 เส้น

ตัวซี 5"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซี125x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

/เส้น     

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 24.5 Kg.M

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น     

หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 33.5 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

เส้น  

หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 40.80 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

ตัวซี6"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซี150x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น     

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 26.8 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น     

หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 37.0 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น   

หนา 4.5มม.

น้ำหนัก 50.50 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

 โทร..  www.ตัวซี.com.  ราคา/เส้น   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี150x65x20x  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

 /เส้น  หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 30.3 Kg.

/เส้น   หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 40.8 Kg.

/เส้น 

หนา 4.0มม. 

น้ำหนัก 50.1 Kg.

 

โทร..  www.ตัวซี.com.

 ราคา/เส้น   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี150x75x20x  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

/เส้น   หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 43.8 Kg.

/เส้น    หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 53.4 Kg.

/เส้น     หนา 4.5มม.

น้ำหนัก 60.3 Kg.

 โทร..  www.ตัวซี.com.  ราคา/เส้น   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี200x75x20x   มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

/เส้น    หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 50.4 Kg.

/เส้น    หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 62.5 Kg.

/เส้น    หนา 4.5มม.

น้ำหนัก 69.8 Kg.

 

โทร.  www.ตัวซี.com.

 ราคา/เส้น  ราคา/เส้น  ราคา/เส้น

ตัวซี250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

/เส้น   หนา4.5มม.

น้ำหนัก 84.2 Kg.

   
       
       

1.ตัวซี 3"x1"1/2x1.6มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซีC 75x45x15x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

2.ตัวซี 3"x1"1/2x2.0มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซีC 75x45x15x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

3.ตัวซี 3"x1"1/2x2.3มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร..  www.ตัวซี.com.

ตัวซีC 75x45x15x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand