www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กตัวซี

 

 

 เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ สินค้าเกรดA 

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

 

 

ราคาWWW.ตัวซี.COM

ยินดีต้อนรับ

โทรสั่งเหล็กตัวซี 095-382-4356

 

 

เหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซีดำ C โทรสั่ง095-382-4356  

..........................................................................................................................

ราคาตัวซีดำC 3"x1"1/2x1.6มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.ตัวซี.com. ขาย490บาทต่อเส้น  27/04/65  9:53.

1.ตัวซีดำC 75x45x15x1.6มิล.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 3"x1"1/2x3.2มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.ตัวซี.com.  ขาย 1,290บาทต่อเส้น   27/04/65  9:53.

2.ตัวซีดำC 75x45x15x3.2มิล.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 4"x2"x1.6mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com.  ขาย680บาทต่อเส้น   27/04/65 9:53.

3.ตัวซีดำC 100x50x20x1.6mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 5"x2"x2.3mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com.  ขาย1,155บาทต่อเส้น   27/04/65 9:53.

4.ตัวซีดำC 125x50x20x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีดำC 6"x2"x2.3mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com  ขาย1,250บาทต่อเส้น   27/04/65 9:53.

5.ตัวซีดำC 150x50x20x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 10"x3"x4.5mm.ยาว6เมตร ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com ขาย 3,800บาทต่อเส้น    27/04/65 9:53.

6.ตัวซีดำC 250x75x25x4.5mm. ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand