www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 6 เมตร

 

HOTLINE: โทร. 

 

 

 

สั่งสินค้า ถามราคา สงสัย อยากรู้ อยากถาม ต่อราคา สั่งซื้อ โทรมาได้เลย โทร. 

 

ใบเสนอราคา WWW.ตัวซี.COM

ใบเสนอราคา

ไอบีม

น้ำหนัก/เส้น  

ไอบีม 6 " x 3 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 6 นิ้ว x 3 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 x  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

102.60 Kg   

 

 

ไอบีม 8 " x 4 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 8 นิ้ว x 4 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 200 x 100 x 7 x 10 x   ยาว 6 เมตร 

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

156 Kg

ไอบีม 8 " x 6 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 8 นิ้ว x 6 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 x  ยาว 6 เมตร 

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

302.40 Kg 

ไอบีม 10 " x 5 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 10 นิ้ว x 5 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 x ยาว 6 เมตร

229.80 Kg   

ไอบีม 10 " x 5 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 10 นิ้ว x 5 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 250 x 125 x 10 x 19 x  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

333 Kg  

ไอบีม 12 " x 6 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 12 นิ้ว x 6 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 300 x 150 x 8 x 13  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

289.80 Kg

ไอบีม 12 " x 6 "  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 12 นิ้ว x 6 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 300 x 150 x 10 x 18.5 ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

393  Kg  

ไอบีม 14 นิ้ว x 6 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 350 x 150 x 9 x 15 ยาว 6 เมตร

523  Kg

ไอบีม 350 x 150 x 12 x 24 ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

523  Kg

ไอบีม

ไอบีม 18 นิ้ว x 7 นิ้ว  ยาว 6 เมตร

ไอบีม 450 x 170 x 16.2 x 25ยาว 6 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

690  Kg  

ไวด์แฟรงค์  4 " x 2 "  ยาว 6 เมตร.

ไวด์แฟรงค์  4 นิ้ว x 2 นิ้่ว  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 100 x 50 x 5 x 7  ยาว 6 เมตร.

55.80 Kg.  

ไวด์แฟรงค์ 6" x 4"  ยาว 6 เมตร.

ไวด์แฟรงค์  6 นิ้ว x 4 นิ้่ว  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 148 x 100 x 6 x 9  ยาว 6 เมตร.

126 Kg.

 

ไวด์แฟรงค์ 6" x 3"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 150 x 75 x 5 x 7   ยาว 6 เมตร.

84 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  8" x 6"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 194 x 150 x 6 x 9  ยาว 6 เมตร.

183.60 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  8" x 6"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 200 x 100 x 5.5 x 8  ยาว 6 เมตร.

127.80 Kg.

 

 

 

ไวด์แฟรงค์  10" x 7"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 244 x 175 x 7 x 11  ยาว 6 เมตร.

264.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  10" x 5"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 250 x 125 x 6 x 9  ยาว 6 เมตร.

177.60 Kg.

 

 

ไวด์แฟรงค์  12" x 8"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 294 x 200 x 8 x 12  ยาว 6 เมตร.

340.80 Kg.   

ไวด์แฟรงค์  12" x 6"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 300 x 150 x 6.5 x 9  ยาว 6 เมตร.

220.20 Kg.

 

 

 

ไวด์แฟรงค์  14" x 10"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์  350 x 250 x 9 x 14  ยาว 6 เมตร.

479.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  16" x 12"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์  390 x 300 x 10 x 16  ยาว 6 เมตร.

642.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  16" x 8"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 400 x 200 x 8 x 13  ยาว 6 เมตร.

396.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  18" x 10"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 440 x 300 x 11 x 18  ยาว 6 เมตร.

744.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  20" x 8"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 500 x 200 x 10 x 16  ยาว 6 เมตร.

537.60 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  24" x 8"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 600 x 200 x 11 x 17   ยาว 6 เมตร.

636.00 Kg.  

ไวด์แฟรงค์  28" x 12"  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไวด์แฟรงค์ 700 x 300 x 13 x 24  ยาว 6 เมตร.

1,110 Kg.  

เอชบีม H 4 " x 4 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8  ยาว 6 เมตร.

  103.20 Kg.

 

 

เอชบีม H 5 " x 5 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม 125 x 125 x 6.5 x 9  ยาว 6 เมตร.

 142.80 Kg.

 

 

เอชบีม H 6 " x 6 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10  ยาว 6 เมตร.

189.00 Kg

 

 

เอชบีม H 7 " x 7 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11   ยาว 6 เมตร.

241.20 Kg.  

เอชบีม H  8 " x 8 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12   ยาว 6 เมตร.

299.40 Kg.

 

เอชบีม H 10 " x 10 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14   ยาว 6 เมตร.

434.40 Kg.

 

 

เอชบีม H  12 " x 12 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15   ยาว 6 เมตร.

564.00 Kg.

 

 

เอชบีม H 14 " x 14 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19   ยาว 6 เมตร.

822.00 Kg.  

เอชบีม H 16 " x 16 "  ยาว 6 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21  ยาว 6 เมตร.

1,032.00 Kg.  

สำหรับเหล็ก ยาว 12 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

   

ไอบีม I   8 " x  8 "    ยาว 12 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไอบีม I  200 x 200 x 8 x 12    ยาว 12 เมตร.

604.80 Kg   

ไอบีม I   12 " x  6 "    ยาว 12 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไอบีม I  300 x 150 x 8 x 13    ยาว 12 เมตร.

779.6  ก.ก.  

ไอบีม I   12 " x  6 "    ยาว 12 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

ไอบีม I  300 x 150*10*18.5*   ยาว 12 เมตร.  

786  ก.ก. 

 

 

ไอบีม 350 x 150 x 12 x 24 ยาว 12 เมตร

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

1,046  ก.ก. 

เอชบีม H 6 " x 6 "  ยาว 12 เมตร.

โทร.สั่ง 097-043-8155 ตัวซี.com

เอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10   ยาว 12 เมตร.

378 ก.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand