www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม.   

 

 

 

 

ราคาเหล็กไอบีม จากตัวซี.com โทรสั่งเหล็ก095-232-6296.

ราคาเหล็กบีม H 100x50x5x7รุ่นน้ำหนัก(9.3Kg/m.)

1.ราคาเหล็กบีม 100x50x5(t1)x7(t2)(9.3Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา 2,100บาท นน55.8กก/เส้น 

2.ราคาเหล็กบีม 100x50x5(t1)x7(t2)(9.3Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com  นน83.7กก/เส้น

3.ราคาเหล็กบีม 100x50x5(t1)x7(t2)(9.3Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com นน111.6กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9.5รุ่นน้ำหนัก(17.1Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา 4,100บาท นน102.6กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา6,100บาท นน154.9กก/เส้น

3.ราคาไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา8,100บาท นน205.2กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10รุ่นน้ำหนัก(26Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา6,100บาท นน156กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา 9,100บาท นน234กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา 12,200บาท นน312กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16รุ่นน้ำหนัก(50.4Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา12,300บาท นน302.4กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา18,500บาท นน453.6กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com นน604.8กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5รุ่นน้ำหนัก(38.3Kg/m.)

1.ราคาไอบีม250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ย6เมตร ตัวซี.com ราคา9,100บาท นน229.8กก/เส้น

2.ราคาไอบีม250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ย9เมตร ตัวซี.com ราคา13,600บาท นน344.7กก/เส้น

3.ราคาไอบีม250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ย12เมตร ตัวซี.com ราคา18,100บาท นน604.8กก/ส.

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com  

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19รุ่นน้ำหนัก(55.5Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ย6เมตร ตัวซี.com ราคา13,200บาท นน333กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ย9เมตร ตัวซี.com ราคา19,700บาท นน499.5กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ย12เมตร ตัวซี.com ราคา26,300บาท นน666กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

1.ราคาเหล็กไอบีม150x300x8x13mm(48.3Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา11,500บาท นน289.8กก/เส้น

 1.1 ราคาเหล็กไอบีม150x300x r2(6.0mm.) x r1(12mm.)(48.3Kg/m)ยาว6,000mm.

ตัวซี.com น้ำหนัก289.8กก/เส้น โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

1.ราคาเหล็กไอบีม300x150x8x13mm(48.3Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา11,500บาท นน289.8กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม300x150x8x13mm(48.3Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา17,200บาท นน434.7กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม300x150x8x13mm(48.3Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.comย ราคา22,900บาท นน579.6กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

1.ราคาเหล็กไอบีม300x150x10x18.5mm(65.5Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา16,500ยบาท นน393กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม300x150x10x18.5mm(65.5Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา24,600บาท นน589.5กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม300x150x10x18.5mm(65.5Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา32,800บาท นน786กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5x22รุ่นน้ำหนัก(76.8Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม300x150x11.5x22mm(76.8Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา19,800บาท นน460.8กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม300x150x11.5x22mm(76.8Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา29,600บาท นน691.2กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม300x150x11.5x22mm(76.8Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา39,500บาท นน921.6กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15รุ่นน้ำหนัก(58.5Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม350x150x9x15mm(58.5Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา14,700บาท นน351กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม350x150x9x15mm(58.5Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา22,000บาท นน526.5กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม350x150x9x15mm(58.5Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา29,300บาท นน702กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24รุ่นน้ำหนัก(87.2Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม350x150x12x24mm(87.2Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา21,900บาท นน523.2กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม350x150x12x24mm(87.2Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา32,800บาท นน784.8กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม350x150x12x24mm(87.2Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา43,700บาท นน1,046.4กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18รุ่นน้ำหนัก(72Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม400x150x10x18mm(72Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.comราคา18,100บาท นน432กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม400x150x10x18mm(72Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.comราคา27,100บาท นน648กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม400x150x10x18mm(72Kg/m)ยาว12เมตรตัวซี.comราคา36,100บาท นน864กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25รุ่นน้ำหนัก(95.8Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม400x150x12.5x25mm(95.8Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา24,000บาท นน574.8กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม400x150x12.5x25mm(95.8Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา36,000บาท นน862.2กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม400x150x12.5x25mm(95.8Kg/m)ยาว12เมตรตัวซี.com ราคา48,000บาท นน1,149.6กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25(95.8Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา36,000บาท นน862.2กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2x1"1/2 (38มมx38มม) ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา2,500บาท นน68กก/เส้น ไว้เดินรางเครน

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20รุ่นน้ำหนัก(91.7Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม450x175x11x20mm(91.7Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา23,600บาท นน550.2กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม450x175x11x20mm(91.7Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา35,400บาท นน825.3กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม450x175x11x20mm(91.7Kg/m)ยาว12เมตร ตัวซี.com ราคา47,100บาท นน1,100.4กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26รุ่นน้ำหนัก(115Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม450x175x13x26mm(115Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา29,600บาท นน690กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม450x175x13x26mm(115Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา44,300บาท นน1,035กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม450x175x13x26mm(115Kg/m)ยาว12เมตรตัวซี.com ราคา59,100บาท นน1,380กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25รุ่นน้ำหนัก(133Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม600x190x13x25mm(133Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.com ราคา35,900บาท นน798กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม600x190x13x25mm(133Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.com ราคา53,800บาท นน1,197กก/เส้น

3.ราคาเหล็กไอบีม600x190x13x25mm(133Kg/m)ยาว12เมตรตัวซี.com นน1,596กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35รุ่นน้ำหนัก(176Kg/m.)

1.ราคาเหล็กไอบีม600x190x16x35mm(176Kg/m)ยาว6เมตร ตัวซี.comราคา42,900บาท นน1056กก/เส้น

2.ราคาเหล็กไอบีม600x190x16x35mm(176Kg/m)ยาว9เมตร ตัวซี.comราคา64,500บาท นน1,584กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก095-232-6296 www.ตัวซี.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand